Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.

Kontrakty menedżerskie i inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy. Wzory, 2. wydanie

Okładka książki

Książka przedstawia złożoną problematykę umów menedżerskich na rynku polskim. Uwzględniono w niej zmieniające się, coraz wyższe wymagania rynku wobec kadry menedżerskiej, jak również oczekiwania menedżerów w stosunku do angażujących ich podmiotów. Omówiono także najważniejsze umowy cywilnoprawne, na podstawie których można świadczyć pracę: umowę zlecenia, umowę o dzieło, umowę agencyjną oraz umowę o pracę nakładczą. Umożliwia to zainteresowanym dokonanie wyboru najlepszej formy efektywnego i elastycznego świadczenia pracy. Każdy typ umowy opatrzono zwięzłym komentarzem.

Bezspornym atutem opracowania są wzory umów – zwłaszcza kontraktów menedżerskich – oraz tabele obrazujące różnice pomiędzy danym typem umowy a umową o pracę, pozwalające skutecznie ocenić ryzyko ukrycia stosunku pracy pod pozorem umowy cywilnoprawnej. Wzory są dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.kontrakty-menedzerskie-wzory.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

W drugim wydaniu autorzy prezentują nowe podejście do tematyki, uwzględniające aktualną praktykę rynkową oraz najnowsze orzecznictwo. Dodano także omówienie kontraktów menedżerskich w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób świadczących pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego oraz prawników praktyków.

AUTORZY:

Waldemar Gujski – adwokat, partner w kancelarii Gujski, Zdebiak; od kilkudziesięciu lat zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy kadry menedżerskiej; autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego oraz projektów paktów socjalnych; wykładowca na licznych szkoleniach; doradca i pełnomocnik procesowy banków, firm polskich i zagranicznych, w tym koncernów należących do czołówki światowego biznesu, reprezentuje także członków ich zarządów; pełnomocnik procesowy wybitnych przedstawicieli świata mediów, polityki, kultury i biznesu; od 2016 roku wielokrotnie uznawany przez firmę Chambers & Partners za jedynego w Polsce Senior Statesman (czyli najbardziej zasłużonego prawnika) w dziedzinie prawa pracy.

Dawid Jakub Zdebiak – radca prawny, partner w kancelarii Gujski, Zdebiak; do 2005 roku wykonywał zawód sędziego i orzekał w wydziale pracy oraz wydziałach cywilnych, ostatnio w Sądzie Okręgowym w Warszawie; specjalizuje się w prawnych aspektach świadczenia pracy zarówno w ramach stosunku pracy, jak i na podstawie umów prawa cywilnego, w tym: kontraktów menedżerskich, umów zlecenia, o dzieło, a także w prawie cywilnym i gospodarczym; prowadzi szczególnie skomplikowane procesy w sprawach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych; doradza polskim i zagranicznym firmom i menedżerom oraz związkom zawodowym; uczestniczy w przekształceniach zakładów pracy, procedurach zwolnień grupowych, negocjowaniu i przygotowaniu wewnętrznych aktów prawa pracy, jak również szczególnie skomplikowanych umów o pracę, kontraktów menedżerskich, zakazów konkurencji, rozbudowanych systemów premiowania; ceniony wykładowca.

Pobierz spis treści.